pondělí 27. března 2017

Pomoc s pátráním

Rádi bychom oslovili širokou veřejnost o pomoc v pátrání, které realizujeme pro amerického válečného veterána pana Johna Buzzella. 

neděle 22. ledna 2017

Směle do dalšího ročníku...

Vážení přátelé projektu PLZEŇ 1945 a návštěvníci Slavností svobody, 

i v roce 2017 se můžete těšit, že v programu letošních plzeňských Slavností svobody (oslav osvobození Plzně a konce druhé světové války v Evropě) opět naleznete akce našeho projektu PLZEŇ 1945. Jejich snahou bude co nejvěrněji a nejzábavněji připomenout dobu prvních květnových dní roku 1945, kdy se západočeská metropole zbavila nacistické okupace a slavila svobodu. 

středa 3. srpna 2016

Náročná stylisace do let 30.?

Kdepak! Stačí tak málo a jest možno se přenésti, byť na okamžik, o několik dekád zpět, tentokráte do raných 30. let. Jak napovídá ilustrace z titulní strany časopisu Hvězda z roku 1931, na hlavinkách dam této doby vévodila pokládaná vlna, jejíž vytvoření nezabere ani úplnému začátečníkovi více než deset minut i přes to, že jeho kadeře nejsou zatíženy trvalou ondulací. Takto učesané vlasy podle tehdejšího ideálu rámovaly úzký obličej. Nad očima se klenulo tenké obočí, další z ideálů třetího desetiletí, k němuž se řadí i úzké rty.

neděle 17. července 2016

Neděle. Den jako stvořený k výletům.

Tentokráte k těm musejním. Kroky naší čtyřčlenné výpravy směřovaly nejprve k Vojenskému historickému ústavu na pražském Žižkově, kde se nám podařilo shlédnouti hned tři výstavy. Nejprve jsme si prohlédli stálou exposici mapující vojenství od 10. až do 50. let 20. století, poté jsme pokračovali návštěvou dočasné části s názvem V zákopech první světové války, po níž jsme pokračovali tou se jménem V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren. Poslední etapou příjemně stráveného dne, kterou jsme taktéž nasytili naši touhu po vědění, se stalo letiště v pražské části Kbely, kde lze spatřiti letadla všemožných typů z téměř celého 20. století. Leč spíše než slova si přejete viděti nějaké obrázky, že milí čtenáři? Ne, ani tentokráte vás o ně neochudíme...

sobota 9. července 2016

Klid po bouřlivém veselí

Snad ve všech příspěvcích, které jsme v rámci projektu dosud zveřejnili, nalézala se obrazová dokumentace především z průběhu květnových oslav, potažmo z jejich příprav. Jak to však letos vypadalo na statku U Matoušů, když kroky návštěvníků utichly a zbyli tak zde po celodenním uklízení a stěhování již jen unavení a vyčerpaní účastníci projektu PLZEŇ 1945?


úterý 5. července 2016

Adamova vitrinka

"jest věc předem pochybená. Muži mají sice mnoho prarozličných zájmů, z nichž móda konečně není na posledním místě, ale nejedná-li se zrovna o moderní typ parního kotle, moderní lyžařskou halenu, nebo o moderní názor na manželství, dovede z nich většina býti ke slovu 'moderní' lhostejna. A proto při honbě za zajímavými předměty, určenými pro muže, z pražských výkladních skříní, nehledali jsme ani moderní kravaty, ani holicí strojky, ale spokojili jsme se s pouhým vyhledáváním věcí, jež jsou průmyslem pro muže určeny. Podívejme se proto na obrázky.